Gir ut bok om kystkvinnene

dagrun
Forsker Dagrunn Grønbech fullførte i fjor sin doktorgradsoppgave ”Kystkvinners liv og virke” og nå er hun i gang med å lage bok av arbeidet. De fem kvinnene som danner hovedgrunnlaget for hennes forskning er alle fra Helgeland.
- Jeg har prøvd å folkeliggjøre doktorgradsavhandlingen, for dette er nok i utgangspunktet et litt tungt materiale, medgir Dagrunn Grønbech til Herøyfjerdingen.
 
Avhandlingen er på rundt 300 hundre sider og er holdt i et lite tilgjengelig språk for de fleste av oss. Denne mursteinen av en bok er i tillegg fullstendig ribbet for bilder eller illustrasjoner.
 
Det blir derimot ikke den kommende boka, som Dagrunn tar sikte på skal bli en praktbok med et 40-talls bilder.
 
Leter gjennom passende bilder
Og disse bildene får hun hjelp av museumsbestyrer Børge Evensen til å finne fram. Bygdesamlinga i Herøy sitter nemlig på et stort antall bilder.
 
- Nå sitter jeg og blar meg gjennom flere hundre gamle bilder for å finne ut hvilke som skal få plass i boka. Selve boka vil komme på rundt 200 sider, avslører Dagrunn.
 
Under Herøydagen 2008 holdt Dagrunn Grønbech foredrag for en fullsatt aula i sentralskolen om arbeidet med doktorgradsoppgaven ”Kystkvinners liv og virke” med undertittelen ”Fra naturalhusholdning til enetilværelse. En verdighetsbeskrivelse”.
 
Fem kvinneportretter
Arbeidet baserer seg på et datamateriale ut fra samtaler med eldre kvinner på Helgelandskysten. De fem som er viet mest plass var alle fra Herøy. Dessverre er nå alle disse fem døde.
 
- Jeg laget fem portrett-intervjuer med eldre kvinner på helgelandskysten. Disse var typiske fiskerbondekvinner, alle født rundt 1915.
 
Arbeidet mitt beskriver deres livshistorie på 70-, 80 og 90-tallet. Dette var viktig å få gjort, for nå er de alle døde.
 
Ikke mange brydde seg
Det var blant annet interessant å oppdage hvordan de reflekterte livet sitt i en travel hverdag.
Felles for alle var at de ikke følte at det var så mange som brydde seg. Derfor skriver jeg litt om ensomhet, sier Dagrunn.
 
Den som nærmest ga kikket til å gjøre en bok av dette arbeidet var direktør for kvinnemuseet i Kongsvinger, Kari Sommerseth Jacobsen. For øvrig med aner tilbake til Seløy.
 
- Hun ble kjent med at jeg jobbet med dette, ble fascinert av arbeidet mitt og tok kontakt, sier Dagrunn Grønbech.
 
Hun mente blant annet at ”dette var den boka hun aldri hadde sett tidligere”, ler forskeren fra Tenna.
 
Avslutning på mange års arbeid
Og når boka ser dagens lys, forhåpentligvis til Herøydagan 2010, blir det på mange måter en avslutning på et arbeid som Dagrunn har levd med i mange år.
 
- Ja, det blir en slags avslutning for meg. Men jeg har fortsatt mye datamateriell som ikke er brukt.
 
Blant annet har jeg flere hundre ord og uttrykk som er samlet men ikke utgitt, avslutter Dagrunn Grønbech.
 
Hun takker Karen Sommerseth Jakobsen for støtte i arbeidet med boka som i første omgang vil ha et opplag på 2000.
 
Det er Kvinnemuseet i Kongsvinger og Helgeland Museum som er oppdragsgivere for bokutgivelsen.
dagrun
Dagrunn Grønbech håper å ha boka klar til Herøydagan 2010. Her fra foredraget hun holdt under "Dagan" i fjor.

Annonser