Gir betalingsutsettelse for kommunale avgifter til næringslivet

Formannskapsmøte på Skype

Formannskapet vedtok under et Skype-møte tirsdag 31. mars å gi en generell betalingsutsettelse fram til 20. juni 2020 for kommunale avgifter og eiendomsskatt til alle næringsaktører. Administrasjonen bes også om å informere næringsaktørene om hvilke andre muligheter som finnes for bedrifter som får problemer med driften.

- Vi ønsker ikke å ramme næringslivet unødig i denne krevende situasjonen som vi står i nå. Derfor vil vi berømme den jobben det lokale smittevernkontoret har gjort, og gjør i samarbeid med næringslivet slik at unntak blir kvalitetssikret i hvert enkelt tilfelle, 

- Det er mange norske bedrifter som nå opplever at inntektene faller brått, men som likevel har husleie, forsikringer og kommunale avgifter som ikke forsvinner selv om de reduserer driften og permitterer ansatte. Når staten og kommune dekker deler av disse kostnadene, øker vi sjansen for at bedriftene holder seg flytende og raskere kan bidra til å skape verdier og arbeidsplasser når krisen er over.

- Herøy kommune har mottatt henvendelse fra lokalt næringsliv om lettelser i kommunale avgifter og eiendomsskatt siden igangsatte tiltak for å begrense spredning av Covid19 umuliggjør fortsatt drift av næring. Derfor vil den politiske ledelsen i Herøy kommune komme de lokale bedriftene i møte der vi kan, står det i en pressemelding fra kommunen.

Her er formannskapets vedtak:

  1. Det gis en generell betalingsutsettelse for betaling av kommunale avgifter og eiendomsskatt for 1. termin 2020. Ny forfallsdato settes til 20.06.2020. Betalingsutsettelsen omfatter alle næringsaktører som i dag betaler slike avgifter til kommunen.

  2. Formannskapet ber administrasjonen informere næringsaktørene i kommunen om muligheter til å søke om midlertidig reduksjon i kommunale avgifter, ytterligere betalingsutsettelser utover 20.06.2020 og lettelse eller frafall av eiendomsskatt, om dagens situasjon umuliggjør fortsatt drift av næring.

  3. Formannskapet ber administrasjonen om å prioritere behandling av innkomne søknader, og særskilt legge behov forflere å sikre lokale arbeidsplasser til grunn for sin behandling.

  4. Formannskapet ber administrasjonen om å vurdere behovet for endringer i eiendomsskatten for 2021 om krisen vedvarer.

Formannskapsmøte på Skype_2
Det var god avstand blant deltakerne i formannskapet i siste møte, da de fleste deltok via Skype.

Annonser