Gikk for boligselskap

komstyret_furu
Herøy kommunestyre går inn for å etablere Herøy Boligselskap AS. Fire av kommunens boliger legges inn som grunnkapital i selskapet.
- Jeg vil ha saken bedre belyst. Kommunen har tidligere stiftet selskaper. Noen har gått bra, andre ikke, sa Einar Frismo (Sp) og foreslo at saka utredes bedre og kommer tilbake til kommunestyret senere.

- Alt for få bygger seg bolig i Herøy. Jeg anser ikke kommunen for å være en god boligeier. Det er bareå se på vedlikehold av de kommunale boligene, sa ordfører Arnt Frode Jensen.

Han mente at dersom vi skal bosette folk i Herøy, må vi ha boliger.

- Vi har hatt flere aktører på banen som skulle bygge. Men det har ikke ført fram, sa han.

Vegar Dalen (Frp) mente at han ville vært positiv for et år siden.

- Det går på timingen. Dessuten må vi ta stilling til om vi ønsker at kommunen skal gjøre dette. For mitt vedkommende er svaret "nei", sa Dalen.

Steinar Furu: Skal vi ha tilflytting må vi ha hus. Uten det får i heller ikke flyktninger. De private har kastet kortene. Det er ingen som kjøper boliger til de prisen de kan gi, nemlig 2,5 millioner kroner.

Derfor må kommunen gjøre dette selv, koste hva det koste vil. Vi blir nødt, for situasjonen er så alvorlig. Gå for innstillingen, den er kjempegod!

Det er beslutningsvegring å la være å gjøre noe med boligsituasjonen, sa Furu henvendt til opposisjonen.

Laila Furu Vold (Ap): Dette er en god sak. Om selskapet skulle gå konkurs, så står i alle fall husene der og det bor folk i dem. Men jeg tror ikke at det ikke skal gå bra, sa Furu Vold.

Kjell Inge Jakobsen (Frp): Vi er ikke fremmed for at selskaper går konkurs, samme hva Laila sier. Jeg foreslår å utsette saken og får den bedre utredet, sa Jakobsen.

Utsettelsesforslaget fikk kun fire stemmer (Frp og Høyre.)

Saka behandles videre:

Svein Cato Jakobsen (Ap): Dette er et bra prosjekt som vi bør gå inn for. Dette er 12 boligenheter. Dette er ikke noe vi skal være redde for.

Bjørn Lund (Sp): Det er ingen ting i verden som ikke er risikofylt. Der er jeg ikke enig med Svein Cato Jakobsen.

Vedtak: Herøy kommune går inn for å etablere Herøy Boligselskap AS (SUS)

Av kommunens boligmasse legges følgende eiendommer inn som grunnkapital i selskapet:

  • G.nr.5 b.nr.453 "Lunden"
  • G.nr.5 b.nr.273 "Svingen 1-4"
  • G.nr.5 b.nr.343 "Valsåsen 1-2"
  • G.nr.4 b.nr.4 b.nr.1 f.nr.73 "Askmyra 8 og 10"


Rådmannen gis mandat til å gjennomføre verditaksering av eiendommene samt utarbeide vedtekter og stiftelsesdokumenter for selskapet.

Endelige planer for selskapet fremmes som egen sak.

Senterpartiets forslag om å se på saka senere fikk sju stemmer.
komstyret_furu
- Kommunen må gjøre dette selv, koste hva det koste vil, uttalte Steinar Furu og fikk flertallet i kommunestyret med seg i å gå for å stifte et boligselskap.

Annonser