Med det kan foreldre med barn på Herøy sentralskole se tryggere på framtida. Det er først og fremst for å skille skolebarna fra trafikken gang- og sykkelveien blir bygd. Opprinnelig skulle gang- og sykkelveien stå ferdig til skolestart, men arbeidet kom for sent i gang til det. Nå skal arbeidet sluttføres i perioden september/oktober. Gang- og sykkelveien går fra Herøysundbrua og kobler seg på den eksisterende gang- og sykkelveien som kommer fra ferjeleiet på Flostad.

Det er AF Rolf Edvardsen fra Øksningan i Herøy i samarbeid med Olsen Maskin Transport AS på Dønna som har fått oppdraget med å bygge den 1200 meter lange gang- og sykkelveien. Arbeidet har pågått begynnelsen av juli. Statens veivesen er imidlertid byggeleder. Det bygges samtidig på flere steder, og overskuddsmassen etter sprengningen på Herøyholmen brukes til bygging av sykkelveien andre steder på strekningen.

Prislappen på prosjektet er 7,3 millioner kroner, med en kommunal egenandel på 800.000 kroner.