Har du fremdeles gamle sedler liggende er det lurt å få dem satt inn på konto i bank eller minibank før utgangen av 30. mai. Selv om enkelte banker og butikker fortsatt vil akseptere dem, er det bare Norges Bank som er pliktig til å ta imot gamle sedler etter denne datoen.

Du har to alternativer for å veksle inn gamle 100- og 200-kronesedler hos Norges Bank:

  1. Du kan fylle ut et skjema for veksling og sende skjema og sedler til Norges Bank. Norges Bank vil utbetale penger til konto angitt i skjema.
     
  2. Du kan veksle gamle 100- og 200-kronesedler til nye sedler ved å henvende deg til Norges Banks hovedkontor i Oslo eller et av våre depoter i Tromsø, Trondheim, Bergen og Stavanger. For beløp over 10.000 kroner veksler vi ikke til nye sedler. Du må derfor sende eller levere skjema og sedler som angitt over.

På nyesedler.no finner du informasjon om hvordan du går fram. Du kan også kontakte vårt sentralbord på telefon 22 31 60 00.