- Det er mange faste jegere og det er flere som kommer reisende for å jakte på gås her på Herøy, sier Kornelius Dahl.

Tidligjakta
På grunn av mye gås som lager store skader på beitene er det søkt om tidligjakt. Jakta startet 1. august og varer til ordinærjakta 10. august. Jegerne starter da kl. 04.00 om natta og kan jakte til 10.00 på formiddagen.

- Det er mange jegere ute de første fire dagene, men etter det dabber det av, sier jeger Thomas Lorentzen.

- Jaktlaget og jeg har fått ca. 50 gås hittil i år, men jakta er ikke over enda, vi må bare la gåsa roe seg ned litt så blir det mer jakting i helga, sier jeger Ruben Pettersen.

- Årsaken til mye gås er at den er fredet i overvintringsområdet i Spania, sier Kornelius Dahl.

Store skader på våren
Hvitkinngåsa er totalfredet og kommer i slutten av april og er her i en måneds tid og gjør store skader på engene.

- På grunn av de store skadene grågås gjør om våren er det kommet en ordning der man kan søke om fellingstillatelse på inntil fem grågås per. gårdsbruk. Detter er for å skremme all gås unna, og man kan søke flere ganger, men det er veldig sjelden, sier Kornelius Dahl.

Får Hvitkinngåsa beite i fred på et område, kan det gis tilskudd for noe av de skadene gåsa gjør på gårdseiers mark.