Går for åpent møte

afj_og_inngunn
Ordførerne Ingunn Laumann i Dønna og Arnt Frode Jensen i Herøy er enige om ikke å ta initiativ til å lukke det felles formannskapsmøtet de to kommunene skal ha 17. februar. Her er møteplanen.
Det to ordførerne har snakket sammen og blitt enige om at ingen av de to kommer til å ta initiativ til å lukke møtet.
 
Møtet holdes onsdag 17. februar klokken 9.00 i rådhuset i Herøy. Det er ikke satt opp noen saksliste, men derimot et sett med diskusjonstemaer.
 
Bakgrunnen for møtet er at de to kommunene skal samordne seg slik at kommunikasjonstilbudet blir best mulig de neste åtte til ti årene.
 
Det er verd å merke seg at siste punkt på møtet handler om de de to kommunene skal ha faste årlige fellesmøter.
  
Her en invitasjonen til de to formannskapenes medlemmer som de to ordførerne i dag sender ut.
 

Formannskapets medlemmer
 
INVITASJON TIL FELLESMØTE MELLOM FORMANNSKAPENE I DØNNA OG HERØY KOMMUNE ONSDAG 17. FEBRUAR KL 0900 PÅ RÅDHUSET I HERØY.
 
I forbindelse med Nordland fylkeskommunes pågående arbeid med nye anbud for ferge og hurtigbåt er det viktig ar kommunene prøver å samordne sine krav.
 
Derfor vil temaet på dette møtet dreie seg om kommende anbudsperiode frem mot 2020.
 
Diskusjonstema;
1. Velkommen v/ordfører i Herøy
2. Grunnlag for Herøys krav til kommunikasjoner, v/ordfører i Herøy
3. Grunnlag for Dønnas krav til kommunikasjoner, v/ordfører i Dønna
4. Oppsummering, veien videre
5. Bør kommunene ha årlige faste samarbeidsmøter?
6. Eventuelt
 
Herøy/Dønna 5. februar 2010
 
Arnt Frode Jensen                                                                   Ingunn Laumann
Ordfører i Herøy                                                                     Ordfører i Dønna
 
 
afj_og_inngunn
Ordfører Ingunn Laumann i Dønna og ordfører Arnt Frode Jensen i Herøy går for åpent møte 17. februar.

Annonser