Ga tilskudd og støtte

formannskap_03
Herøy formannskap vedtok tirsdag i gi tilskudd og støtte til en rekke søkere og ulike formål. Blant annet fikk Seløy Kystferie AS 40.000 kroner til investering i gjestebrygge i Sandsundvær, mens Herøy kirkespillkomité fikk 30.000 kroner.
Følgende støtte og bevilgninger ble vedtatt i formannskapet 13. april:
 
Herøy kirkespillkomité
- Herøy kirkespillkomité tildeles en økonomisk støtte på kr. 30 000,- til oppføring av kirkespillet ”Vaart daglige brød” i juni 2010.  Utgiften dekkes av posten ”14709.1193.385 Annen støtte til lag og foreninger” innenfor vedtatt budsjett.
 
Seløy Kystferie
- Herøy formannskap ser positivt på tiltaket om å reparere det private kaiet i Sandsundvær til bruk for reiseliv og andre besøkende, og vedtok å bevilge 70.000 kroner  som forskuttering av prosjektet samtidig som eierne av kaiet v/Seløy Kystferie AS, bevilges kr.30.000,- i tilskudd til omsøkte investeringer.
 
Herøy formannskap ser positivt på fremlagte planer for bygging og utlegging av flytebrygge i Sandsundvær, og vedtok å bevilge 40.000 kroner i tilskudd til omsøkte investeringer.
 
Også to saker hvor rådmannen hadde innstilt på avslag var formannskapet enige om å støtte.
 
Seløy og Brasøy
Coop Seløy fikk 10.000 kroner til ulike investeringer, mens Brasøy Handelssamvirke fikk 15.000 kroner i tilskudd. Begge disse to bevilgningene dekkes over formannskapets disposisjonskonto.
 
Også foreningen LEVE i Nordland - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, hadde søkt om støtte og innstillingen fra rådmannen var avslag fordi det ikke er avsatt penger til slike formål.
 
Men formannskapet valgte å utsette saken og søke mer informasjon før ny behandling i neste formannskapsmøte 11. mai.
 
Nord-Herøy Samdrift DA hadde søkt om tilskudd til investeringer i grovforvogn og matebord, men hadde trukket søknaden i forkant av møtet.
 
Herøy Beitelag fikk derimot avslag på sin søknad om tilskudd til ombygging av saupramp.
 
(Les mer om disse sakene i vår forhåndsomtale ved å trykke på "Relaterte nyheter" under.)
formannskap_03
Herøy formannskap 13. april

Annonser