Ga 10.000 til Haiti

formannsk_afj_og_roy
Herøy formannskap vedtok i dag - utenom dagsordenen - å bevilge 10.000 kroner til Røde Kors sin hjelpeaksjon på Haiti. I samme møte ga politikerne 5000 kroner til rusmisbrukernes interesse-organisasjon RIO.
Ordfører Arnt Frode Jensen viste under innledningen av møtet til en oppfordring fra Halvdan Skar i KS med oppfordring til å støtte nødhjelpen på Haiti.
 
Ordføreren forslo derfor at formannskapet bevilget 10.000 kroner til Haiti, noe resten av formannskapets medlemmer enstemmig istemte.
 
Pengene tas fra formannskapets disposisjons-konto.
 
Fra samme konto hentet også formannskapet pengene da de vedtok å gi 5000 kroner RIO - Rusmisbrukernes Interesse-organisasjon.
 
Sistnevnte bevilgning kom etter at rådmannen hadde innstilt negativt på søknad om tilskudd og det var Frp som forslo å gi penger.
formannsk_afj_og_roy
Ordfører Arnt Frode Jensen foreslo å gi 10.000 kroner til Haiti og formannskapet støttet forslaget. Til høyre rådmann Roy Skogsholm.

Annonser