Fylkestingets samferdselskomité kommer

fadha1_01
Lørdag 23. februar kommer fylkestingets komité for samferdsel til Herøy og da står selvsagt både ferje, hurtigbåt, buss og fastlandsforbindelse på programmet.
Besøket i Herøy skjer i forbindelse med at fylkestingets komité for samferdsel skal på befaring på e rekke veistrekninger på Helgeland og ha møter med de berørte kommuner.

Ordfører Arnt Frode Jensen sier at det er helt naturlig å ta opp de transportutfordringene Herøy står overfor. Det gjelder både situasjonene for både ferje, hurtigbåt, buss og den planlagte fastlandsforbindelsen.

- I tillegg til ferjeforbindelsen til Brasøy. Dette er et fylkessamband og det er fylkets oppgave å se til at vi har et skikkelig tilbud, sier ordfører Jensen til Herøyfjerdingen.

Hensikten med fylkespolitikerne besøk i kommunene  er: * Å bli kjent med veinettet i fylket * Å få presentert de problemstillingene som kommunene er opptatte av med hensyn til investeringer, vedlikehold og drift. * Å bli kjent med og få presentere seg for kommunens politiske ledelse.

I forkant av fylkestingets samling i Mosjøen i uke 9 ønsker komiteen å foreta en befaring til kommunene på Helgeland i helgen 22. - 24. februar.

Møte i Herøy Fylkestingets komité for samferdsel kommer til Herøy på formiddagen lørdag 23. februar og skal umiddelbart ha møte med representanter for både Herøy, Dønna og Alstahaug kommuner.

Tema for det vel to timer lange møtet er oppsatt til å være ferjetilbudet Sandnessjøen - Herøy - Dønna og andre temaer etter ønske fra kommunene.

Mellom klokken 13 og 14.40 skal veinettet mellom Herøy og Dønna befares, før fylkespolitikerne drar til Sandnessjen med ferje fra Dønna.

Utover ettermiddagen er det lunsj og møte på Leland i Leirfjord hvor temae er utbedring av riksvei 78/Toventunnelen. Her møter representanter for kommunene Alstahaug, Leirfjord, Hemnes og Vefsn.

Deretter skal politikerne befare riksveien til Mosjøen.
fadha1_01
Den planlagte fastlandsforbindelsen kommer opp når fylkestingets komité for samferdsel kommer til Herøy.

Annonser