Fylkestinget fordeler næringsfondmidler

wheelbarrow300
Herøy kommune ligger an til å få 412.000 kroner til ordninært næringsfond når Nordland Fylkeskommune 21. april har møte. I innstillingen finner vi også at Herøy sentralskole ligger an til å få 68.000 kroner til enteprenørskaps-satsing.
Fylkestinget fordeler 17,3 millioner kroner til kommunale næringsfond i 2008. 412.000 kroner av disse går til Herøy kommune. Det er omtrent på samme nivå sm tidligere.


Men - 250.000 av disse pengene er alerede bundet opp for å gå til HALD IKS.

Kommuner med befolkningsnedgang på fem prosent eller mer de siste fem årene gis et tillegg på 112.600 kroner. Herøy er blant disse.

Alle kommuner får tilskudd til entreprenørsatsing i grunnskolen. Det gis et flatt tilskudd på 50.000 kroner per kommune, i tillegg til 78 kroner per elev.

Det betyr at Herøy sentralskole får 68.000 kroner til denne satsingen.
wheelbarrow300

Annonser