Får fylkesrådet det som de vil får ytre Helgeland tidenes største veiprosjekt i Nordland med en foreløpig prislapp på rundt 5,2 milliarder kroner.

I en pressemelding uttaler fylkesrådsleder Tomas Norvoll og samferdselsråd Hild-Marit Olsen følgende:

- Fylkesrådet går for denne løsningen for å møte behovene og veksten i de to kommunene. Vi venter at veksten i sjømatnæringen fortsetter og at fastlandsforbindelse vil gi betydelig slagkraft i hele denne regionen. Dette foreslår vi under slagordet fra «Fra kyst til marked», sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) og samferdselsråd Hild-Marit Olsen.

Sikrer næringslivets vekst
- Det er helt avgjørende at næringslivet har gode og forutsigbare rammebetingelser for å vokse videre i Nordland, påpeker samferdselsråden. En undersjøisk tunnel under Alstenfjorden binder Herøy, Dønna og Sandenessjøen sammen til et felles bo- og arbeidsmarked. Vi vil at fylkestinget skal vedta tidens største veginvestering i Nordland fordi den undersjøiske tunnelen gir størst kraft for utvikling på Helgeland, sier de to.

Staten må på banen
Den foreløpige prislappen på prosjektet er 5,2 milliarder, mer enn dobbelt så mye som Toven-tunellen kom på.

- Det betyr at vi naturligvis må prioritere penger gjennom våre egne budsjett og at Staten utfordres til å være med, sier Olsen.

- Derfor er det så viktig at regjeringen ikke struper fylkeskommunens økonomi, slik det nå legges opp til. Vi må stå sammen og arbeide aktivt overfor regjering og Storting for å få øremerkede midler til dette prosjektet, påpeker fylkesrådslederen. Det er også klart at deler av finansieringsløsningen til denne tunnelen må komme gjennom bompenger. 

Fylkestinget skal behandle saken når de møtes på Mo 8. juni.

Regional transportplan
Saken som fylkestinget skal behandle i juni er en utredning (KVU) utført av Statens vegvesen.

- Det vi foreslår er at fylkestinget vedtar prinsippet om at tunnelen skal bygges. Det er først i regional transportplan, som behandles neste år, at ulike prosjekter i fylket skal prioriteres opp mot hverandre, poengterer de to.

En gledens dag
Det er en meget lettet ordfører Arnt Frode Jensen som gir uttrykk for at dette er en gledens dag for kommunen.

- Dette var en meget positiv pressekonferanse og et viktig første skritt for å nå vårt mål om fastlandsforbindelse, sier Jensen.

Se opptak fra pressekonferansen