Rundt 60 fotballglade unger fra Løkta, Søvik og Herøy møttes til vennskapelig fotballspill i Herøyhallen lørdag 16. mars. Spillerne ble delt inn i 12 lag, som igjen ble delt inn i tre puljer etter alder. Ungene som går i 1. til 4. klasse spilte på små baner med vant, mens de som går i 5. til 7. klasse spilte på to tredeler av hallen.

Personlig påmelding
Vanligvis er det etablerte fotballag som melder seg på turneringer, men påmeldingen til Herøyhallcup skjer derimot ved at ungene meldes på enkeltvis.Arrangørene setter deretter sammen lagene og mikser spillerne fra ulike steder etter alder og mest mulig jevn fordeling av gutter og jenter. På denne måten kan også barn fra skoler med få elever få oppleve å være med på et fotballag. Av den grunn har blant annet unger fra Løkta vært med på denne cupen i alle år. Målet for arrangørene er selvsagt å få lagene mest mulig jevne, selv om det noen ganger kan være vanskelig.

Arrangørene forteller at deltakelsen på årets cup er vesentlig mindre enn den har har vært tidligere år, og at noe av dette kan skyldes at man ikke lenger har mulighet til å bruke skolene for å sende med invitasjon til elevene hjem. I tillegg tar de litt selvkritikk på at de kanskje burde reklamert enda bedre for cupen, og da blant annet i Herøyfjerdingen.

- Vi har med seks unger fra Løkta og 14 fra Søvik, i tillegg til de som kommer fra Herøy. Totalt deltok det 60 spillere i år, og det er vesentlig mindre enn tidligere. Rekorden er vel på 140, sier Jan Terje Mikalsen og Torkjell Gullesen i sekretariatet.. 

Lagledere består av foreldre eller eldre søsken til noen av spillerne. Det kan noen ganger være skummelt å bli plassert på et lag med mange ukjente, men etter litt tid virker det som om dette går fort over. Noen av ungene får seg kanskje også nye venner som de kanskje ellers ikke ville truffet.

Premier til alle
Under Herøyhallcup kåres det ikke vinnere, selv om nok de fleste av ungene har full kontroll på resultatene. Alle sammen får flotte deltakerpremie med seg hjem, og for noen kan kanskje dette være starten på en «fotballkarriere».

Takker alle frivillige
Det var mange på tribunen under kampene og i kantina var det mange som ville kjøpe seg mat og forfriskninger. Arrangørene takker alle lagleder og folk som stiller opp i komitéer. De takker også næringslivet som har levert flotte premier til lotteriet, og alle som har kjøpt lodd og handlet i kantina.