Etter at friidrettsgruppa lenge var nede i en bølgedal er det gledelig at gruppa er kommet godt i gang og satser friskt i det nye året. Herøy IL er 70 år i 2013 og da er det ekstra gledelig at også friidretten er en viktig del av idrettslaget.

Herøy hadde i helga besøk av Morten Thrane fra BUL Tromsø som er ansatt av Norges Friidrettsforbund for å drive kompetanseutvikling blant aktivitetsledere og trenere, samt klubbutvikling i de tre nordligste fylkene.

Skolefriidrettskurs fredag
Fredag holdt Morten skolefriidrettskurs for lærere ved Herøy skole, og rektor Lars Olav Mogård Larsen melder at skolen var veldig fornøyd med opplegget.

Aktivitetslederkurs med fire deltakere
Det var fire deltakere som deltok på aktivitetslederkurset som ble arrangert fredag og lørdag, og lørdag ettermiddag kunne de motta kursbevis fra nestleder i Nordland friidrettskrets ved Heidi Vold Lorentzsen. Heidi, som opprinnelig er fra Herøy, er primus motor for friidretten i Dønna der hun gjør et formidabelt arbeid.

Disse tok kurset: Frode Nilssen, Roger Håland, Marcus Hanssen og Ingvild Håland.

Aktivitetslederkurset er første trinn på trenerpyramiden, og leder Elin Hanssen som har tatt kurset tidligere starter på trinn 2, Ungdomstrenerkurset, førstkommende helg.

Treningssamling sammen med Dønna 
Søndag hadde friidrettsgruppa felles treningssamling med Dønna friidrettsklubb.

Da ble det trent på alle elementene fra friidrett representert  i økten : Løp, Hopp og Kast.

Det rapporteres om ei bra helg der det ble høstet ny kunnskap og erfaring, og som vil inspirere til mange nye aktiviteter utover året.