Fulgte sin egen skyssøknad

3_formannskap_med_renate
Renate Dahlen fulgte i dag formannskapets behandling av søknaden om skoleskyss for hennes 6 år gamle datter. – Vi gir ikke opp, sier hun etter at formannskapet avslo søknaden.
Nå vil hun invitere formannskapet til en spasertur fra Svinøya til skolen etter mørkets frambrudd.
- Jeg vil sende en skriftlig invitasjon til formannskapet om å bli med på en spasertur fra vår heim på Svinøya til skolen etter mørkets frambrudd. Dette er en veistrekning som jeg selv helst ikke går i mørket.
 
Ser dette som mor
Jeg er imidlertid ikke overrasket over vedtaket, for selvfølgelig ser man saken fra en helt annen synsvinkel som mor, sier Renate Dahlen til Herøyfjerdingen.
 
Herøy formannskap slet i dag lenge før utvalget landet på sin beslutning. Som ordfører Arnt Frode Jensen sa det:
 
- Vi må vurdere kostnadene og konsekvensene. Får en avgjørelse her i dag konsekvenser vi ikke øyner, sa han. Til slutt mente han at det kunne være greit å la saka gå til fylkesmannen og foreslo å gå for rådmannens innstilling, nemlig avslag på søknaden om skoleskyss for seks år gamle Ida Olsen Dahlen.
 
Ikke ferdig reglement
Kommunalleder 2 Geir Berglund innledet med å orientere om at man ikke har noe ferdig reglement å følge.
 
- Men kommunestyrets vedtak om skoleskyss for 1. – 4. klasse over Herøysundbrua kan ansees som det, sa Berglund som har vært saksbehandler for saka og en annen liknende sak som i dag var oppe i formannskapet. Også i denne saka ble utfallet avslag på søknaden om skoleskyss.
 
Laila Furu Vold (Ap) var den første av politikerne som tok ordet.
 
Sette ned hastigheten
- Vi må sørge for at veien er godt brøytet om vinteren og så må vi på satt ned hastigheten fra 80-kilometer i timen på veien, sa hun.
 
Ann-Kristin Lenning (Sp) mente av skoleveien for en seksåring både er lang og uten veilys.
 
- Jeg har vanskelig for dette. Men hvis vi innfrir søknaden, så åpner vi for andre søknader, mente hun.
 
Utsettelsesforslag
Vegar Dalen (Frp) gikk for å utsette saka og få en utredning på hva det vil koste å innarbeide skoleskyssen fra Svinøya i den ordinære skoleskyssen.
 
Dette forslaget fikk bare hans og Ann-Kristin Lennings stemme og ble dermed avvist.
 
Også Steinar Furu (Ap) var inne på at skoleveien var lang, spesielt om vinteren og i mørke.
- Og farefull, vil jeg si, la han til.
 
Seks stemmer for avslag
Da det skulle stemmes fikk rådmannens forslag om å avslå søknaden seks stemmer, mot Vegar Dalens ene stemme.
 
I tillegg forslo ordfører Arnt Frode Jensen følgende som ble vedtatt:
 
”Formannskapet ber om at det sørges for nedsetting av fartsgrensen på strekningen, samt at veien blir skikkelig vintervedlikeholdt”
 
Klager
Renate Dahlen og Stig Magne Olsen gir ikke opp og vil klage på dagens vedtak. Da kommer saka på nytt opp i formannskapet.
 
Hvis formannskapet opprettholder vedtaket ender saka opp hos Fylkesmannen i Nordland.
 
Formannskapet avslo også søknaden fra Tanja og Hans-Gunnar Jakobsen om skoleskyss for deres datter.
3_formannskap_med_renate
Renate Dahlen noterte flittig på blokka da hennes egen søknad om skoleskyss var oppe til behandling i formannskapet.

Annonser