Frykter strømkrise i Herøy

raadmann_03
Rådmann Roy Skogsholm frykter at dersom HelgelandsKraft ikke øker kapasiteten på strømkabelen ut til Herøy, kan næringsutviklingen i kommunen stanse helt opp.
I dag forsynes Herøy med en strømkabel på 20 kilovolt. Dette er ikke mer enn akkurat hva Herøy trenger i dag.

Når HelgelandsKraft nå planlegger å erstatte den gamle kabalen, er det med en ny kabel med samme kapasitet.

Rådmann Roy Skogsholm er bekymret for forsynings-situasjonen til Herøy. For HelgelandsKraft har i dag konsesjon for å forsyne Herøy med bare 20 kilovolt.

Nye næringsprosjekter Herøy kommune er kjent med at det vurderes nye næringsprosjekter for etablering de nærmeste årene som har mye større effektbehov enn den planlagte forsyningen kan levere.

Og da er det ikke så snart gjort å skaffe tilstrekkelig strøm. En søknad om konsesjonsutvidelse til Herøy vil ta mellom et og to år å få gjennom.

Like lang tid vil det ta å produsere en kabel som kan forsyne Herøy med tilstrekkelig strøm. I verste fall snakker vi om tre til fem år.

Ønsker 132-kilovolts kabel - Nå prøver vi å få HelgelandsKraft til å legge en kabel med kapasitet på 132 kilovolt ut til Herøy, og inntil videre kjøre 20 kilovolt strøm gjennom denne. Så ber vi HelgelandsKraft samtidig om å søke konsesjon på 132 kilovolt ut til Herøy, sier rådmannen.

En slik framgangsmåte vil spare tid, og det er nettopp tid næringslivet i Herøy ikke har. Når konsesjon for 132 kilovolt er godkjent om et til to år, vil kabelen allerede kunne være på plass.

En 132-kilovolts kabel vil være noen millioner dyrere, men dersom vi ikke får en slik kapasitetsutvidelse kan det få fatale følger for Herøy, mener rådmannen.

Fatalt for næringslivet - En reaksjonstid på mer enn et år vil være fatalt for næringslivet, mener rådmann Skogsholm. 

- Dersom ikke vi får utvidet kapasiteten på kabelen til Herøy, vil næringsutviklingen i Herøy stanse opp.

Ikke akseptabelt å vente fem år Det er ikke akseptabelt at vi skal måtte vente opp til fem år på å få den strømforsyningen vi trenger, sier rådmann Roy Skogsholm til Herøyfjerdingen.
raadmann_03
Rådmann Roy Skogsholm frykter at all næringsutvikling vil stanse opp.

Annonser