Frykter brann i kulturskatt

kirken_baard_ute
Kirkeverge Bård Grønbech i Herøy frykter et branntilløp i Herøy kirke. Den 800 år gamle kulturskatten har et elektrisk anlegg fra 1960-tallet og rørovner fra samme tid til oppvarming. Det har en gang vært soting mellom benker og ovner.
- Ja, det er klart jeg frykter for at noe skal skje, og da har vi ikke sprinkleranlegg som kan slukke en brann før skadene blir for store, sier kirkeverge Bård Grønbech til Herøyfjerdingen.

Kirkebrannen i Rødøy sist helg har igjen aktualisert spørsmålet om sikring av den 800 år gamle steinkirka.

For selv om kirka er bygget i stein, mener kirkeverge Grønbech at skadene vil bli like store som om dette var en trekirke.

Ikke minst inventaret, altertavle, benker og annet bli helt ødelagt. Og faren er absolutt til stede for at det kan bli brann i Herøy kirke. Ikke minst skyldes det to faktorer:

Gammelt elektrisk anlegg - Vi har et elektrisk anlegg fra 1960-tallet. Det er modent for uskifting og tilfredsstiller ikke dagens behov. Blant annet er det gummikabler i taket som går ned til lyskronene. Disse heises opp og ned fra tid til annen og man kan jo tenke seg hva som skjer med morkne gummikabler etter hvert.

Også sikringene er av den gamle typen som må skrus ut og byttes, slik det var vanlig for 40 - 50 år siden, sier Bård Grønbech.

Brennemerke på en benk Den andre årsaken til at Grønbech frykter en brann i kirka er de gamle rørovnene som står under benkene. Også disse er fra 1960-tallet og har glatte flater.

- Det betyr at de blir svært varme. Vi har ved et tilfelle oppdaget at en ovn har kommet så nær en benk at det har blitt brennemerke eller soting på benken. Jeg vet ikke om det har vært nær antennelse eller ikke, sier kirkevergen og legger til:

- Ovnene representerer en potensiell fare, og det har også branntilsynet påpekt, sier Bård Grønbech.

Han legger til at kirken gjerne skulle hatt nye ovner som også er mer miljøvennlige med mindre forbruk av strøm.

Mangler sprinkleranlegg Og skulle uhellet være ute, så mangler altså Herøy kirke, som de fleste andre kirker, et sprinkleranlegg. Dette anbefales i kulturbygg i dag.

Et sprinkleranlegg er konstruert for å kontrollere eller slokke en brann i startfasen. Av aktive brannsikringstiltak er sprinkleranlegg det som fungerer best, skriver blant annet Forsikringsselskapenes Gjenkjennelsesnevnd.

Bra varslingsanlegg - For å ta det positive, så har vi et varslingsanlegg som fungerer, hvor det går en alarm hos brannvesenet i Herøy. Brannvesenet har da full uttrykning og er raskt på plass.

Dette anlegget er knyttet opp mot Rana kommunene som har ansvaret for vedlikehold og ser til at det fungerer, avslutter kirkevergen. 

Bård Grønbech sier at det er kommunene som har ansvaret for kirkene, selv om staten er eier.

Heller ikke Dønnes kirke har sprinkleranlegg, mens Alstahaug kirke har det, skriver NRK Nordland.

Et sprinkleranlegg vil i et nytt bygg koste mellom 200 og 300 kroner per kvadratmeter. Prisen blir ventelig høyere i et gammelt bygg.
kirken_baard_ute
- Med elektrisk anlegg og rørovner fra 1960-tallet frykter jeg for at noe skje med Herøy kirke, sier kirkeverge Bård Grønbech.
kirke_baard_inne
Selv om kirken er bygget i stein, kan inventaret få store skader ved en brann. Også steinen kan bli helt ødelagt.

Annonser