Det er tid for nytt felles frokostmøte mellom Herøy og Dønna i regi av kvinnenettverket HALDis.

Litauen er tema denne gang
En stor andel av våre nye innbyggere kommer fra de baltiske stater, bl.a. Litauen. En viktig årsak til at så mange velger å flytte fra sitt hjemland er mangel på arbeid. På møtet vil dere få muligheten til å høre mer om Litauen og om arbeidsmarkedssituasjonen i landet.

Baltisk frokost 
Alle interesserte oppfordres til å ta turen til Møtestedet (den gamle barnehagen ved idrettsbanen), hvor det blir servert baltisk frokost!

Åpent for alle
Toril Sommerseth i HALDis påpeker at selv om det er kvinnenettverket HALDis som står som arrangør er møtet selvsagt også åpent for menn. Hun mener dette må være en god anledning til å stifte nærmere bekjentskap med frivillighetssentralen, og hun håper derfor at folk benytter anledningen til å delta.

Påmelding innen 17. januar
Arrangørene setter pris på å få vite hvem som kommer, og påmelding gjøres ved å gi beskjed til Jelena Budesa på Møtestedet/Frivillighetssentralen: moetestedet@gmail.com eller til HALDis v/ toril.sommerseth@nfk.no eller telefon 97198175 innen torsdag 17. januar.

Ta med en venn, nabo eller kollega  - møtet er åpent for alle interesserte!