HALDis har i flere år hatt suksess med frokostmøtene som går på rundgang i de fire HALD-kommunene.

Næringssjef i Leirfjord, Øyvind Toft, leder arbeidet med næringsplanen. Han vil presentere arbeidet som er gjort så langt, vise hvilke prioriteringer som er gjort og hva slags innspill som er kommet fra næringslivet. I tillegg blir deltakerne på frokostmøtet oppfordret om å komme med innspill til planen.

- Det blir selvfølgelig frokost - og en hyggelig prat. Vi oppfordrer derfor så mange som mulig til å møte opp til en litt annerledes start på denne fredagsmorgenen, er meldingen fra HALDis og Ingvill Dahl.

Påmelding
- Vi setter pris på å få vite hvem som vil delta, e-post til ingvill.a.dahl@gmail.com eller på melding til 48 
1873 innen 18. november. Ta med en venn, nabo eller kollega - møtet er åpent for alle interesserte, avslutter HALDis og Ingvill Dahl.