En ledsager er en person som følger en pasient til og fra behandlingsstedet. Dette kan være en nabo, venn, pårørende eller andre privatpersoner. En ledsager kan ha rett til å få pengestøtte til reisen, etter samme regelverk som pasienten, når en behandler dokumenterer at ledsager er nødvendig på reisen av helsemessige årsaker.

Det er Pasientreiser som ordner med reisene til både pasienter og ledsagere, og nå har de gjort en avtale med frivilligsentralen i Herøy om at de skal prøve å ordne dette når behovet er til stede. De som er med som ledsagere får selvsagt reisen dekket og får ellers godtgjøring etter faste satser.

- Vi har allerede noen som har meldt seg som ledsagere, men vi ønsker gjerne at flere melder seg. Disse kan melde interesse på e-post til erika.puziene@heroy-no.kommune.no eller kontakte kommune på telefon 75068000 alle hverdager mellom kl. 09.00 og 14.00, sier leder i frivilligsentralen, Erika Puziene.

Trykk her får å lese mer om ledsagertjenesten på Helsenorge.