Frivillighetsprisen og Årets nykommer 2018

Birgitte Heneide

Har du en frivillig eller gruppe med frivillige som du setter ekstra stor pris på?  Da oppfordres du til å nominere dem til Den nasjonale Frivillighetsprisen eller til prisen for Årets nykommer. Frist er 15. september 2018.

Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen skal gå til en person, lokal forening eller gruppe som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats.

Hvem skal få prisen?
Frivillighetsprisens mål er også å skape engasjement og fremme organisasjonene bak de nominerte. Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.      

Frivillighetsprisen deles ut av Frivillighet Norge og Norsk Tipping.

Nominér for ekstraordinær frivillig innsats

Fristen er 15. september 2018.

Årets Nykommer i Frivilligheten

Frivillig.no hyller nye frivillige og kårer "Årets Nykommer" på Frivillighetens dag 5. desember. Kanskje er årets nykommer frivillig i et lokallag i akkurat din organisasjon?

Hvem skal dere nominere? Fristen er 15. september.

Nå inviterer vi frivillige organisasjoner til å nominere nye frivillige i deres organisasjoner til "Årets Nykommer". De nominerte til Årets Nykommer i Frivilligheten skal være helt vanlige ekstraordinære folk som organisasjonene setter særlig pris på.

Prisen deles ut av Frivillig.no og Frivillighet Norge på Frivillighetens dag på DOGA i Oslo 5. desember 2018. 

Nominér en som er ny i frivilligheten

Foto fra fjorårets prisutdeling : Birgitte Heineide

Annonser