Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen skal gå til en person, lokal forening eller gruppe som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats.

Hvem skal få prisen?
Frivillighetsprisens mål er også å skape engasjement og fremme organisasjonene bak de nominerte. Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.      

Frivillighetsprisen deles ut av Frivillighet Norge og Norsk Tipping.

Nominér for ekstraordinær frivillig innsats

Fristen er 15. september 2018.

Årets Nykommer i Frivilligheten

Frivillig.no hyller nye frivillige og kårer "Årets Nykommer" på Frivillighetens dag 5. desember. Kanskje er årets nykommer frivillig i et lokallag i akkurat din organisasjon?

Hvem skal dere nominere? Fristen er 15. september.

Nå inviterer vi frivillige organisasjoner til å nominere nye frivillige i deres organisasjoner til "Årets Nykommer". De nominerte til Årets Nykommer i Frivilligheten skal være helt vanlige ekstraordinære folk som organisasjonene setter særlig pris på.

Prisen deles ut av Frivillig.no og Frivillighet Norge på Frivillighetens dag på DOGA i Oslo 5. desember 2018. 

Nominér en som er ny i frivilligheten

Foto fra fjorårets prisutdeling : Birgitte Heineide