FRIVILLIGHETSPRISEN 2008

teleskop
Herøy kommune ønsker forslag på kandidater til frivillighetsprisen for 2008. Prisen kan gis til til både enkeltperson eller lag for foreninger.
Prisen kan gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.

Nærmere opplysninger finnes på www.frivillighetsprisen.no.

Forslag sendes Herøy kommune, servicekontoret, 8850 Herøy eller e-post: post@heroy-no.kommune.no, innen 19.september 2008.
teleskop
Herøy kommune søker kandidater til frivillighetsprisen.

Annonser