Fristen for kabelanbud nærmer seg

2_fiber_jens
Herøy Bedriftsservice AS ved Jens Norum og Vegar Dalen har overtatt ansvaret for å videreføre drifta av Herøy Fiber AS. 25. august går fristen ut for å gi anbud på legging av fiberkabel til Herøy og bygge et kundenett.
Rent formelt har Herøy Bedriftsservice AS leid ut Jens Norum til Herøy Fiber AS hvor han er daglig leder.
 
Årsaken til denne organiseringen er at det ble en uheldig situasjon at tidligere daglig leder Geir Berglund også er kommunalleder 2 i Herøy kommune.
 
Selskapet ble stiftet av Herøy kommune og fire herøybedrifter i fjor.
 
Tre millioner
Som tidligere er formålet med Herøy Fiber AS å få bygd ut fibernett fra Sandnessjøen til og i Herøy. De som knytter seg til dette fibernettet får kabelen lagt inn til hagegjerdet.
 
Derfra og til huset må huseieren besørge kabelleggingen/gravingen selv.
 
Og den direkte årsaken til satsingen på denne formidable nettkvaliteten er at spesielt næringslivet lider under liten kapasitet på dagens nett. Ikke minst gjelder det Marine Harvest og Seløy Undervannservice AS.
 
- Hvem som i praksis vil bygge ut fibernettet - Herøy Fiber AS eller eventuelt andre anbydere - er ikke viktig, bare utbyggingen kommer, sier Jens Norum til Herøyfjerdingen.
 
Disse har skutt inn til sammen vel tre millioner kroner i selskapet på denne måten:
Herøy kommune 2,160 millioner kroner
Marine Harvest 600.000 kroner
Seløy Undervannservice AS 150.000 kroner
HL Økonomiservice AS 50.000 kroner
Øksningan Notbøteri 50.000 kroner
 
Ferdig neste sommer
- Antakelig er første byggetrinn allerede ferdig finansiert. Dette byggetrinnet omfatter Sør-Herøy, Silvalen, hele Øksningan, Hestøya og Seløy.
 
Det er meningen at fiberkabelen til Seløy skal kunne skjøtes videre til Dønna, opplyser Jens Norum videre.
 
Oppstart på første byggetrinn vil skje i løpet av høsten og innen neste sommer skal dette byggetrinnet være ferdig utbygd.
 
- Vi satser på å henge fiberkabelen i veilys- og kraftlagsstolpene. Det blir det billigste.
 
Men det blir selvsagt en del kabellegging i sjøen og det er ingen hemmelighet at en av eierne, Seløy Undervannservice AS, er forespurt på grunn av sin kompetanse på området, opplyser Jens Norum.
 
Andre og tredje byggetrinn
Andre byggetrinn innbefatter Staulen, Nord-Herøy, resten av Sør-Herøy og Tenna, mens tredje byggetrinn skal gi sør-øyene denne kabel-løsningen.
 
Og dette blir en kabel som vil forandre hverdagen for både bedrifter og privatpersoner med sin enorme kapasitet.
 
- Denne kabelen som legges fra Sandnessjøen til Herøy er samme type kabel som ”Kyst-telekabelen” som er lagt fra Narvik til Trondheim, sier Norum som også mener at den forestående fiberutbyggingen vil gjøre Herøy mer attraktiv for både bedrifter og folk.
 
Uante muligheter
- Med dette fibernettet vil du og jeg kunne få tilbud om blant annet telefoni, data/internett, kabel-TV, filmutleie, overvåking og ulike former for alarm (brann, tyveri, vann).
 
Det blir mulig med en total overvåking av hytta di, smiler Norum.
 
Han mener det ikke bør koste mer enn rundt 5000 kroner å knytte seg til denne kabelløsningen.
 
Rabatt
- Kan hende blir det billigere ved at huseierne får rabatt ved å bestille tilknytning mens vi bygger ut og ikke etterpå.
 
Men foreløpig vet vi ikke eksakt hva det vil koste, sier Jens Norum og legger til at Herøy kommune ha fått fire millioner kroner i tilskudd.
 
Det er 50 prosent av en antatt totalkostnad på åtte millioner kroner.
2_fiber_jens
Jens Norum er daglig leder i Herøy Fiber AS.
2_fiber1
De røde feltene representerer byggetrinn 1, nemlig Sør-Herøy, Silvalen, hele Øksningan, Hestøya og Seløy.

Annonser