Elle-Mari Langøigjelten er ansatt som koordinator for Frisklivssentralen i Herøy kommune og kombinerer denne stillingen med å være kommunal fysioterapeut. Hun ønsker gjennom Herøyfjerdingen å gjøre tjenesten mer kjent for kommunens innbyggere.

Hva er en Frisklivssentral?
Frisklivssentralen er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging, primært innenfor fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralens tilbud er rettet mot de som har behov for å endre sine levevaner gjennom å bli mer fysisk aktiv, få et bedre kosthold og/eller slutte med tobakk. Man trenger ikke ha en sykdom eller diagnose for å delta. Frisklivssentralen har et strukturert oppfølgingssystem hvor målet for deltagelsen er å endre helseatferd. Frisklivssentralen fungerer også som et kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak i kommunen.

Frisklivssentralen er et tilbud til deg som:

 • Ikke trener regelmessig, og som trenger hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet
 • Står i fare for å få en livsstilssykdom
 • Trenger veiledning i å endre livsstilsvaner
 • Har fått en livsstilssykdom og trenger hjelp til å forebygge videreutvikling
 • Er over 16 år

Reseptens innhold

 • Oppfølging i en periode på 3 måneder.
 • Tilrettelagt trening to ganger i uka, eller mer.
 • Helsesamtale før og etter perioden.
 • Enkel gangtest med pulsmåler på tredemølle før og etter perioden.
 • Tilbud om kostholdskurs og røykesluttkurs.
 • Pris: 300 kroner.

Før reseptperioden starter blir du kalt inn til en oppstartssamtale/helsesamtale. Under helsesamtalen finner vi sammen ut av hva du trenger av videre oppfølging i din endringsprosess. Det utarbeides en plan og mål for arbeidet med din livsstilsendring.

Under reseptperioden får du mulighet til å delta på gruppetreninger med oppfølging av fysioterapeut. I tillegg kan du trene gratis ved Sprut treningssenter så lenge reseptperioden varer. Treningstimene vil enten foregå ute, på Sprut treningssenter, i fellesstua eller i bassenget. Her er noen av timene det kan bli aktuelt å bli med på:

Puls
Intervalltrening ute i bakke eller inne på tredemølle/spinningsykkel. Forskning har vist at intervalltrening gir best mulig utbytte på kortest mulig tid. Du styrker hjertets pumpekapasitet og øker musklenes oksygenopptak. Timen er lagt opp slik at den passer for alle, uansett fysisk form.

Sirkel
Styrketrening for hele kroppen. Treningen foregår enten på treningsapparater på Sprut treningssenter eller i fellesstua med engen kropp som vektmotstand. Treningen passer for alle som kan komme seg ned og opp fra gulvet på egenhånd.

Balanse
Trening som er spesielt tilpasset eldre. Målet med treningen er å styrke muskulaturen i bena og bedre balansen.

Vann
Allsidig trening i basseng. Trening i basseng passer spesielt for deg som har behov for avlastet trening. Treningen inkluderer kondisjons- og styrketrening, med spesielt fokus på styrketrening av mage og rygg.

Hensikten med frisklivsresepten er at deltageren skal få økt kondisjon og styrke, bedre balanse og mer overskudd i hverdagen. Målet er at deltageren skal videreføre den økte fysiske aktiviteten/treningen på egenhånd etter reseptperioden. Alle øvelsene er derfor lette å lære slik at det skal være enkelt å gjennomføre dem på egenhånd etter at reseptperioden er over.

Frisklivssentralen har i tillegg god oversikt over hva som ellers finnes av aktivitetstilbud i Herøy kommune og hjelper deg gjerne med å komme i kontakt med noen av disse.

Hvordan får du Frisklivsresept?
Du kan selv henvise deg til Frisklivssentralen ved å ringe frisklivskoordinator Elle-Mari Langøigjelten på tlf. 482 23 800 eller ved å sende en mail til friskliv@heroy-no.kommune.no

Du kan også bli henvist til frisklivssentralen av fastlege, helsesøster, psykisk helse, annet helsepersonell og NAV. Disse har også brosjyrer med informasjon om Frisklivssentralen som du kan ta med deg.

Henviseren kan sende resepten din til Frisklivssentralen direkte, eller gi den til deg slik at du kan ringe til sentralen eller levere resepten personlig. Uansett hvordan du leverer resepten, vil Frisklivssentralen kontakte deg for å gjøre en avtale om en oppstartsamtale. Frisklivssentralen kan periodevis ha ventelister, men prøver og ikke la det gå lang tid fra resepten er mottatt til du kommer inn på samtale.

Dere kan også lese om Frisklivssentralen på Herøy kommunes hjemmeside under menypunktet «Helsetjenester» eller «For innbyggere».