Elle-Mari Langøigjelten ble 9. mars ansatt som koordinator for Frisklivssentralen i Herøy kommune. Hun skal kombinere denne stillingen med å være kommunal fysioterapeut. I starten har hun brukt tiden til å jobbe administrativt og planlegge virksomheten, men nå er hun endelig klar til å kjøre i gang. 

Frisklivssentralen er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging, primært innenfor fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralens tilbud er rettet mot de som har behov for å endre sine levevaner gjennom å bli mer fysisk aktiv, få et bedre kosthold og/eller slutte med tobakk. Man trenger ikke ha en sykdom eller diagnose for å delta. Frisklivssentralen har et strukturert oppfølgingssystem hvor målet for deltagelsen er å endre helseatferd. Frisklivssentralen fungerer også som et kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak i kommunen.

Frisklivstreningen vil som regel foregå i gruppe og kan foregå både innendørs og ute i naturen. Nivået på aktivitetene tilpasses deltagerne. Langøigjelten forklarer at hun vil forsøke å lære bort gode og effektive treningsprinsipper.

I tillegg kan hun hjelpe deltagerne med å komme i kontakt med aktuelle lokale aktivitetstilbud i Herøy.

– Målet er at man skal ta det økte aktivitetsnivået videre. Treningsmetodene skal være lette å lære slik at det skal være enkelt for deltagerne å gjennomføre treningen på egenhånd etter hvert, sier Langøigjelten.

"Bra Mat" er et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke motivasjon til å oppnå et varig sunnere kosthold. Man får blant annet praktiske råd i forhold til kosthold i hverdagen, utveksler erfaringer med andre deltagere og lærer å lese varedeklarasjon.

Røykfri sammen er et tilbud til deg som ønsker å slutte med tobakk. Kurset går over 6-8 samlinger. De tre første møtene brukes til å forberede seg på å slutte. I de neste møtene jobber en med å opprettholde tobakksfrihet og motivasjon.

Trives godt
Elle-Mari er nyutdannet og kommer rett fra turnustjenesten og hun har derfor mange ideer og tanker som hun ønsker å prøve ut. Hun er ikke ukjent med øylivet, da hun er vokst opp på Frøya.

- Jeg trives godt på Herøy og synes det har vært veldig spennende å få legge rammene rundt frisklivssentralen sjøl. Jeg vet at det er mye jeg ikke kan, så jeg har vært på hospitering hos frisklivssentralen i Sandessjøen for å se hvordan de gjør det der, forteller Langøigjelten.

- Jeg skal være frisklivskoordinator i halv stilling mens jeg resten av tiden skal arbeide som fysioterapeut, primært med barn og ungdom opp til 16 år, men jeg skal også ha oppfølging på sykehjemspasienter, forteller Elle-Mari.

Frisklivskoordinator Elle-Mari Langøigjelten kan kontaktes på epost friskliv@heroy-no.kommune.no eller på telefon 482 23 800.

Trykk her for å lese mer om Frisklivssentralen i Herøy for å lese