Friluftsgudstjeneste i Hagen kl. 12.00
ved Eva Julia Biel, Trine Heggheim og Nikolai Sudenko

(felles for menighetene i Herøy og Dønna)

Speiderne på Herøy og Dønna deltar

Nattverd

Ofring til speiderne lokalt

Bålkaffe etter gudstjenesten

Ta med kaffekopp og niste/grillmat