Frilufts-gudstjeneste

hagen
Søndag 10. mai blir det frilufts-gudstjeneste i Hagen på Dønna. Konfirmantene i både Herøy og Dønna deltar.
Gudstjenesten starter klokken 12.00 og det er Anna R. Laursen som er prest denne dagen.

Konfirmantene på Dønna og Herøy deltar.

Trine Heggheim, Kaare Stenseng og Nikolai Sudenko deltar også.
hagen
Fra en tidligere friluftsgudstjeneste i Hagen.

Annonser