Herøy kommunestyre vedtok i møte den 12. april 1985, under sak 27/85, å få godkjent forskrift til daværende konsesjonslov § 5, tredje ledd.

Forskriften har følgende ordlyd:
Konsesjonsfridomen etter § 5, første leden nr. 2 i konsesjonsloven vert sett ut av kraft for eigedom inntil 20 dekar som er eller har vore i bruk som heilårsbustad.

Formålet med innføring av denne forskriften var å kunne forhindre at boligeiendommer i denne størrelsesorden kunne omsettes fritt uten konsesjon, for kanskje senere å bli tatt i bruk som fritidsboliger.

Til tross for at denne forskriften gjelder for hele kommunen, har praksis vært at de som har søkt om konsesjon for kjøp av helårsbolig for dernest å ta den i bruk som fritidsbolig, har fått lov til det i de fleste områdene utenfor selve kommunesenteret.

Ordfører Arnt Frode Jensen signaliserte allerede ved starten av debatten at Arbeiderpartiet kanskje ikke var klar til å gjøre et valg enda.

Vil beholde dagens ordning
Jim Dahl (SP) var fornøyd med dagens ordning og ville beholde den. Han mente en opphevelse ville føre til at det stort sett kun vil bli fritidsboliger igjen.

- Jeg er komfortabel med at vi har en kosesjonsordning som gjør at kommunen ved salg av boligen står fritt til å gjøre en ny vurdering på om det skal ilegges boplikt eller ikke, sa Jim Dahl.

Må se inn i framtida
Ordfører Arnt Frode Jensen mente det var viktig å se litt framover. Han mente at man i liten grad hadde lyktes med å ha en nullgrense for konsesjon.

- Vi må se inn i framtida og da ser jeg at det kommer en fastlandsforbindelse. Herøy vil da bli et utrolig attraktivt område for boligbygging, sa Arnt Frode Jensen.

Vil ikke ha overformynderi
Vegar Dahlen (FRP) ville ikke ha et organ som skal bestemme om et hus skal selges som fritidsbolig eller ikke.

- Dette er med å øke risikoen når det bygges og kanskje heve terskelen for at det investeres i ny bolig, sa Dahlen.

Ikke klar enda
Arnt Erling Paulsen (AP) signaliserte at han ikke var klart til å ta en beslutning enda. Han mente det var gode argumenter både for å beholde dagens ordning og å avskaffe den.

- Sånn som det er i dag tror jeg ikke det kan bli i framtida. I dag er det slik at du endrer boligene etter to lover. Endres den etter plan- og bygningsloven følger den eiendommen mens den følger den personen etter konsesjonsloven. Dette skaper mye usikkerhet og mye papirarbeid ved salg av bolig. Vi har utfordringer med dagens ordning, men jeg er ikke klar til å ta et valg enda, sa Arnt Erling Paulsen.

Laila Vold (AP) signaliserte at hun vil beholde dagens løsning mens Elbjørg Larsen fra samme parti i likhet med Paulsen syntes dette var en vanskelig sak.

Framtida er spennende
- Jeg synes det er greit at folk har frihet til å omsette boligene sine og er av den formeningen at det er viktig å se framover. Jeg ønsker å se Herøy som en del av regionen vi befinner oss i og vi bør ha god regulering av hvor vi plasserer hytter og hus i kommunen. Vi bør se til andre kommuner og lære litt av dem. Framtida er spennende, sa Elbjørg Larsen.

Saken ble til slutt utsatt mot en stemme fra Vegar Dahlen (FRP)

Les mer om denne og andre saker på Herøy kommunes hjemmeside
Trykk her