Fraråder reiser til utlandet

Forebyggende tiltak i Herøy kommune

Kriseledelsen i Herøy kommune fraråder alle reiser til utlandet, også til såkalte «grønne land».

Coronasmitten i Norge er økende og mye skyldes utenlandsreiser. Kommunens kriseledelse fraråder derfor alle reiser til utlandet, også til såkalte «grønne land». Spesielt gjelder dette Sverige siden grensen til Västerbotten nå er åpnet.

- Har du siste 10 dager vært i utlandet anbefaler vi at du informerer arbeidsgiver/leder om dette. Videre anbefaler vi at du kontakter legekontoret for å få gjennomført test for Covid-19. Testen må da være negativ før du returnerer til arbeid, men avtal dette med nærmeste leder. Helsepersonell skal ha negativ test før de returnerer til arbeid, opplyser kommuneoverlege Audun Dyrhaug Hov til Herøyfjerdingen.

Annonser