Fra Seløy skole til SKOLO

Remi Fagervik

SKOLO står på programmet på Kirkeforeningen sitt møte torsdag 7. november kl. 17.00 i Storstua på Herøy omsorgssenter, der Remi Fagervik deler fra sitt prosjekt med å restaurere den gamle skolen på Seløy.

- Remi har røtter fra Seløy og for ett år siden flyttet han og familien opp fra Oslo og overtok Seløy skole. Nå er arbeidet godt i gang og han vil fortelle og vise bilder fra prosessen med renoveringen og planene videre.

- Kirkeforeningens møte byr som vanlig også på kaffebord og loddsalg. Pengene fra loddsalget går til anskaffelse av nye puter til benkene i Herøy kirke. Inntil nå har Kirkeforeningen bare penger nok til de 10 første rekkene, men håpet er å få samlet inn så det er til alle benkene.

- Alle er velkommen til Kirkeforeningens møte om Seløy Skole og SKOLO på HOS torsdag 7. november kl. 17.00, opplyser sokneprest Gunver Birgitte Nielsen til Herøyfjerdingen.

Annonser