Fra negativt til positivt

formannskapet
Herøy formannskap snudde tirsdag to saker fra innstilling om avslag til å gi penger. Den første saken gjaldt en søknad fra Øksningan notbøteri, mens den andre var en privat søknad om dekning av utgifter til flytting av en kumme.

Herøy formannskap hadde tirsdag sitt første møte i formannskapssalen i det nye rådhuset.

 
Og politikerne benyttet også anledningen til å snu to innstillinger på avslag til to vedtak om innvilging:
 

Næringsmidler til notbøteriet
Herøy formannskap vedtok tirsdag å bevilge 45.000 kroner til Øksningan Notbøteri over næringsfond 1. Saken ble ført for lukkede dører.
 
Ja til å dekke kostnader
Formannskapet imøtekom også søknaden fra Hilde Svelle og Odd Olsen om dekning av kostnader i forbindelse med flytting av kum.
 
I samme vedtaket (punkt 2) heter det at det stilles inntil 15.000 kroner til disposisjon som dekkes over formannskapets disposisjonskonto.
 
3. Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med sak som har som intensjon å regulere slike interessekonflikter innenfor et vedtatt regelverk.
 
4. Saken danner ikke presens.
 
Begge disse vedtakene kom etter forslag fra Herøy Ap, fremmet av ordfører Arnt Frode Jensen.
formannskapet
Herøy formannskap i nye lokaler.

Annonser