Kathrin er prosjektleder og Fridhild er i styringsgruppen for et folketilvekstprosjekt på øya Sandøy, Færaøyene. Sandøy har 1300 innbyggere og har hatt stor nedgang i folketall over mange år.

Damene fra Færaøyene mente de har mye å lære av Herøy og fra de mange tiltakene Herøy kommune har gjennomført for å få positiv vekst og økt bosetting.