Leder i fotballgruppa i Herøy IL, Ørjan Paulsen, forteller at det denne gangen deltar rundt 45 unger. Ungene deles som vanlig opp i grupper etter alder, og gjennomfører ulike øvelser som brukes for å trene opp fotballferdigheter. Det å spille mot hverandre er selvsagt også en viktig aktivitet på foballskolen. 

- Vi har instruktører fra A-laget til Herøy/Dønna, men det er også noen litt eldre fra de aldersbestemte lagene som stiller opp. Vi skulle gjerne hatt med flere unger som kunne vært med for å ha det gøy. Jeg tror at dette uansett er et fint rekrutteringstiltak, sier Paulsen.

Ørjan forteller at de for tiden sliter litt med rekrutteringen til fotballen i Herøy, men de håper at det skal ta seg opp etterhvert.

- Vi har bare et jentelag fra 12 år og nedover, og så har vi noen guttelag, men vi må som regel ha med 2-3 årskull for å stille et lag. I likhet med mange andre merket vi en nedgang etter pandemien. Vi mistet muligheten til å arrangere Tine fotballskole i år, men ved hjelp av noen gode sponsorer har vi fått til å arrangere fotballskole allikevel.