Forventer stabilt fergetilbud mellom Herøy og Søvik

Elbjørg, Yngve og Jan Erik kvingedal ved Mowi

Ordfører Elbjørg Larsen og fabrikksjef Jan Erik Kvingedal i Mowi er sterkt kritisk til at det snakkes om å dirigere mer av fergetrafikken over Dønna før veien er utbedret.

Ordfører Elbjørg Larsen er opptatt av at næringsutviklingen i Herøy også har store ringvirkninger for regionen og Nordland som helhet. Hun forventer derfor at det tenkes mer langsiktig for å ta vare på eksisterende næringsliv.

- Kommunen har ansvar for en moderne og framtidsrettet infrastruktur i samarbeid med næringen. Vi forventer derfor at vi får en stabil samferdselsløsning som skaper forutsigbarhet for blant annet Mowi. Herøy kommune er bekymret for framtidig næringsutvikling hvis vi ikke blir hørt angående samferdsel, sier ordfører Elbjørg Larsen.

Forventer stabilt fergetilbud over Herøy
- Vi forventer et stabilt fergetilbud over Flostad- Søvik framover. Et skissert hovedsamband mellom Dønna og Sandnessjøen er uaktuelt så lenge fylkesvei 828 ikke blir utbedret og dimensjonert for trafikken fra blant annet Mowi, sier Larsen.

Fabrikksjef Jan Erik Kvingedal deler ordførerens bekymringer og føler at det er et konstant politisk spill rundt fergerutene.

- Vi forventer forutsigbarhet og er opptatt av at det blir gode prosesser rundt fergerutene. Fergetilbudet er godt i dag, men vi er bekymret over at sambandet fra Dønna kan bli løftet opp som hovedsamband. Det er ikke forsvarlig å kjøre vogntog over Dønna slik det er nå. I 2019 hadde vi et rekordår på fabrikken og forventer fortsatt vekst, sier Kvingedal.

Kvingedal roser også kommunen for at de har lagt godt til rette for fabrikken og vært en viktig støttespiller for veksten ved fabrikken.

Når det er full produksjon går det 20-25 biler inn og ut av fabrikken hver dag og i 2020 skal produksjonen ifølge fabrikksjefen øke med minst 10 prosent. Det skal også i gang filetproduksjon ved fabrikken.

Kvingedal ønsker trygghet og forutsigbarhet til fortsatt vekst og er derfor nervøs for hva som kan skje framover. Han er klar på at vogntogsjåførene kvier seg for å kjøre på den smale veien til Dønna både sommer og vinter.

Må ha gode rammebetingelser
Dette støttes også 100 prosent av tillitsvalgt Yngve Magnussen, som også jobber med logistikk på fabrikken. Han har i kraft av sin jobb mye kontakt med sjåførene og sier at rundt 70 prosent av dem ikke vil kjøre over Dønna. Han frykter også for at fabrikken fort kan bli nedlagt med et pennestrøk dersom ikke rammebetingelsene blir gode nok.

Magnussen som er også kommunepolitiker i Herøy for Høyre er i likhet med ordføreren også opptatt av at fastlandsforbindelsen flagges. Fabrikksjef Kvingedal er naturlig nok også positiv til dette, men er opptatt av at fergetilbudet mellom Herøy og Søvik opprettholdes slik det er i dag inntil dette kan bli en realitet.

Viktig med fastlandsforbindelse på sikt
Slakteriet til Mowi på Herøy er Nord-Norges største slakteri og det eneste slakteriet til Mowi som ikke har fastlandsforbindelse.

- Fastlandsforbindelse Herøy/Dønna/Alstahaug som ble vedtatt i Fylkestinget i 2016 er framtidsrettet og moderne. Her må næring, kommuner, fylke og stat jobbe sammen for å lykkes, sier ordfører Larsen.

- I påvente av fastlandsforbindelse forventer Herøy kommune et stabilt fergetilbud over Søvik- Flostad framover, avslutter ordfører Elbjørg Larsen.

Elbjørg, Yngve og Jan Erik kvingedal ved Mowi
Fabrikksjef Jan Erik Kvingedal ved Mowis anlegg på Herøy forventer et stabilt fergetilbudet mellom Herøy og Søvik i tida framover. Fra venstre: Yngve Magnussen, Elbjørg Larsen og Jan Erik Kvingedal.
PJT Marine Harvest traller 2015 018
Hver dag går det i snitt mellom 20-25 vogntog ut og inn av fabrikken til Mowi på Hestøya i Herøy. Foto er tatt i 2015 mens selskapet het Marine Harvest (Foto: Per Johansen Transport)

Annonser