Fortsatt uenige om skoleskyss

skoleskyss_02
Herøy kommune og Nordland Fylkeskommune er fortsatt uenige om hvordan skoleskyssen i Herøy skal løses. Ordfører Arnt Frode Jensen ber i dag om møte fylkesråden for samferdsel Geir Ketil Hansen.
- Jeg frykter for at det er gått prestisje i saken fra fylkeskommunens side, sier en noe oppgitt ordfører Arnt Frode Jensen til Herøyfjerdingen.

Skoleskyssen for elevene fra Øksningan og Seløy kretser, som fikk sine skoler nedlagte fra sist høst, er fortsatt ikke helt på plass.

Jensen og rådmann Roy SKogsholm skal rundt 20. januar møte fylkesråd for samferdsel Geir Ketil Hansen for å finne en løsning på saka.

I en mail til Herøy kommune, sendt 18. desember, skriver Kåre Solem i Nordland Fylkeskommune at de har vurdert saken på nytt.

Her skriver Solem at fylkeskommunen i utgangspunktet ønsker å opprettholde sitt forslag om å benytte tre busser.

"Siden dere har sterke ønsker om en annen løsning har vi likevel vurdert deres forslag til opplegg, som inkluderer 4 busser. Merkostnadene med dette forslaget er stipulert til ca 490.000,-" heter det i mailen fra fylkeskommunen.

Og videre - "Dersom Herøy kommune er villig til å dekke inntil kr 200.000,- av årlige kostnader er vi villige å videreføre dagens transportopplegg (4 busser). "

Dette er noe Herøy kommune foreløpig ikke har tatt stilling til. 

I tillegg krever Nordland Fylkeskommune at Herøy kommune skal betale 50.000 kroner ekstra for at bussen som kjører elevene til og fra Seløy og Øksningan skal i såkalt "motsatt retur" om ettermiddagen.

Det innebærer at de elevene som går på tidligst om morgenen og får lengst kjøretur, skal få kortest reise etter skoletid. Dette er et ønske fra Herøy kommune.

- Dette er et urimelig krav fra fylkeskommunen, for tidligere var det nettopp denne ordningen som gjaldt. Da var det ikke noen ekstra kostnad forbundet med ordningen, sier Arnt Frode Jensen.

Argumentet for denne merutgiften er, i følge fylkeskommunen, at en slik løsning medfører mye såkalt tomkjøring og som dermed gir en merutgift på 50.000 kroner.

Herøy kommune la i fjor ned Øksningan, Seløy og Husvær skole for å spare penger til drift.
skoleskyss_02
Elevene på vei inn i skolebussen etter dagens slutt ved Herøy sentralskole.

Annonser