Under dagens formannskapsmøte innstilte rådmannen på å avvikle papirutgaven av Herøyfjerdingen, men et endringsforslag fra Arbeiderpartiet om å viderføre avtalen med mediehuset Helgeland med seks utgaver hvert år ble vedtatt mot to stemmer. I sin begrunnelse argumenterte rådmannen med at ressursbruken til papirutgaven er for høy i forhold til antall abonnenter/brukere/lesere. Produktet er blitt et ”koselig magasin” istedenfor en informasjonsavis. Antall abonnenter har også vært synkende over lang tid.

Viktig for den eldre generasjon
Representant Steinar Furu (AP) var en av dem som argumenterte sterkt for at papirutgaven måtte fortsette noen år til. Han mente at det var viktig å videreføre papirutgaven for hans generasjon, og mente samtidig at dette var god omdømmebygging for kommunen. Jim Dahl (SP) mente også at folk utenfor kommunen la merke til papirutgaven selv om han syntes at layouten er dårligere nå enn tidligere, og han tok også til orde for en egen juleutgave. Hver utgave består av fire avissider og koster rundt 22 000 kroner inklusiv reise og opphold. Sett i forhold til Helgeland Arbeiderblads ordinære prisliste, ville prisen for fire annonsesider vært kroner 112 856,- skriver rådmannen i sitt saksframlegg.

Bakgrunn
Herøy kommune inngikk avtale med Helgeland Arbeiderblad om 12 utgivelser pr. år. Novemberutgaven i 2012 ble laget som et særtrykk i forbindelse med 40-årsjubileet for oppdrettsgründerne. Den normale utgaven inneholder 4 avissider. Inntil september i 2012 ble den redaksjonelle oppgaven ivaretatt av Charles Moursund som hadde 100 % stilling til Herøyfjerdingen. Etter den tid har kommunen kjøpt tjenesten hos HA til en spesialpris på kroner 16 000 pr. mnd. Spesialprisen skyldtes at Charles Moursund fikk forkortet oppsigelsestid i Herøy kommune etter at han begynte som journalist i Helgelands Arbeiderblad. Ny pris for hver utgivelse er kroner 19 500 pr. mnd + reise og oppholdsutgifter. Etter at Charles Moursund sluttet har Svein Lundestad ivaretatt nettutgaven i 50 % stilling.