Herøyfjerdingen har vært i kontakt med firmaet LAD OPP som skal sette opp ladestasjonen og nettleverandør Linea for å etterspørre hvorfor det ikke er satt opp ladestasjon for elbiler i Herøy. Stadig flere etterspør lademuligheter når de kommer hit, og nå står sommersesongen for tur og da vet vi at det vil strømme på med turister.

LAD OPP er et selskap som er utviklet av Helgeland Kraft og man skulle kanskje da tro at det var enkelt å få lagt strøm til ladestasjonene som skal settes opp, men sånn er det dessverre ikke. Etter at Linea ble skilt ut som et eget distribusjonsselskap for elektrisitet fra Helgeland Kraft i 2016, må alle selskap stille i den samme køen for tilknytning av strøm. I tillegg har det også blitt en del forsinkelser på grunn at endring i plassering av ladestasjonen.

Prosjektleder Terje Karstensen i LAD OPP sier at de lenge har hatt utstyret klart for å sette opp ladestasjon i Herøy. Ladestasjonen skal stå ved Coop Prix og skal ha fire ladeuttak. To av disse kan benyttes av alle typer elbiler mens to av dem kun kan brukes av nyere biler. I og med at det har tatt så lang tid med å få opp ladestasjonen sier Karstensen at det nå er besluttet at de skal sette opp den beste modellen de har. Han beklager samtidig at de ikke får opp stasjonen før sommersesongen, men medgir at det tar lenger tid å få strømtilknytning til stasjonene etter at Linea ble eget selskap.

Starter arbeidet i midten av august
Teknisk sjef Bjørn Aune i Linea forteller at denne saken normalt skulle vært ferdig, men at det i siste liten ble gjort en del endringer i plasseringen slik at nye rettigheter måtte på plass.

- Slik det ser ut nå blir dette startet på rett etter ferien (medio august) fra vår side. Når anlegget er operativt for lading henger sammen med flere forhold, men det går vanligvis ganske raskt, uttaler Aune til Herøyfjerdingen.