Fortrinnsrett til besvær

a_austboe
Mange reisende til Herøy irriterer seg over at biler til og fra Austbø har fortrinnsrett på sambandet. Det skjer selv uten oppmøte 10 minutter før avgang. Maritim leder i Helgelandske Tove Egeness sier at regelen er oppmøte 10 minutter før avgang, men at det kan være vanskelig å handheve regelen.
Herøyfjerdingen har mottatt flere henvendelser fra folk som føler det urettferdig at trafikk til Austbø skal ha fortrinnsrett fra Søvik.
 
Rett inn i køen
På vår facebookside blir det hevdet at folk som skal til Austbø kan kjøre rett inn i ferjekøen og komme foran trafikk til Herøy som kan ha stått i kø en time.
 
På grunn av dette er det heller flere som reiser med ferje via Dønna, nettopp for å unngå å bli stående over avganger.
 
Alle dager unntatt lørdag
I ruteopplysningene til Veolia/Helgelandske heter det at trafikken til Austbø har fortrinnsrett i åpningstiden til suppleringsferje. Det betyr alle dager, unntatt lørdag tidlig morgen og sent på kvelden.
 
Suppleringsferja opptar sin rute klokken 07.55 på hverdager og slutter å gå klokken 19.45.
På søndag er første tur for suppleringsferja klokka 12.10, mens siste tur er klokken 20.35.
 
Det bør være unødvendig å si at følgene kan bli store for næringstrafikken.
 
Kan ikke leve med dette
- Fortrinnsretten for austbø-trafikken er et irritasjonsmoment for mange, men vi har ikke hatt noen innflytelse på det, sier ordføreren.
 
Men det er klart at vi ikke kan leve med dette over tid. Man er nødt til å finne andre løsninger, sier herøyordfører Arnt Frode Jensen som selv senest i sommer har blitt stående igjen på Søvik på grunn av austbø-trafikken forkjørsrett.
 
Ulovlig ordning
- For litt tid tilbake gikk vi helt opp til samferdselsdepartementet og statsråden for å få fortrinn for laksetransport på dønna-sambandet.
 
Da ble vi avvist med den begrunnelse at INGEN skal ha fortrinnsrett. Og vi har gjentatte ganger henvendt oss til Veolia og fylket for å spørre hvilken hjemmel de har for å innføre fortrinnsretten på sambandet Søvik – Austbø – Herøy – Brasøy.
 
Kan ikke gi svar
Men vi får ikke svar. Og jeg tror ikke de kan gi svar. Dermed er det mer behagelig å bare la det rulle og gå, sier ordføreren videre.
 
Han legger til at han venter utspill om anbudsgrunnlaget for nye ferjedrift fra fylkeskommunen i løpet av august, som det nå bare gjenstår en uke av.
 
Anbudene ut 1. oktober
- Her venter jeg innspill både hvor store ferjene skal være, hvor stor fart de skal kunne holde, hvilke fasiliteter som skal finnes om bord, om det skal være gassdrevet eller konvensjonelle ferjer og selvsagt ruteforslag.
 
Jeg har svart på hvitt at fylkeskommunen tar sikte på å få dette ut på høring til 1. september og at anbudet skal ut 1. oktober, sier Jensen til Herøyfjerdingen.
 
Maritim leder i Veolia/Helgelandske Tove Egeness sier til Herøyfjerdingen at regelen er at biler skal møte 10 minutter før avgang – også for å kunne opprettholde forkjørsretten til Austbø.
 
Vanskelig å håndheve
- Men det er ikke alltid vi klarer å håndheve denne regelen. Det er ikke alltid at ferja er der når bilene stiller seg i kø.
 
Det som ofte også skjer er at reisende som står i kø på Søvik ringer ferje og sier hvor mange biler som venter der.
 
Så setter vi av plass til så mange biler før vi kjører fra Søvik, sier Tove Egeness.
a_austboe
Reisende til og fra Austbø har fortrinnsrett alle dager, unntatt lørdag, i ferjesambandet Søvik - Austbø - Herøy - Brasøy.
side_3_ordfoerer_heroey_05
- Jeg tror ordningen er ulovlig og vi kan ikke leve med dette over tid,

Annonser