Forsøker på nytt

side_4_fortsatt_ordfoerer_arnt_frode1
25. og 26. september inviterer ordfører Arnt Frode Jensen på nytt til opplæring av de "nye" folkevalgte. 6. februar skulle kurset egentlig avholdes, men da meldte så mange politikere avbud at kurset måtte utsettes - til nå.
- Under forutsetning av at vi får med oss Roar Blom som innleid hjelp, blir kurset avholdt da, sier ordfører Jensen til Herøyfjerdingen.

Da han innkalte til kurs i februar hadde så mange politikere meldt avbud at det ikke var forsvarlig å gjennomføre hele kurset.

Men den ene av de to dagene ble likevel avholdt og den var viet arbeidet med ny kommuneplan.

- Men vi avviklet en dag. Nå skal vi formannskapsmøte og møte i kommunestyret med tema "ledelses-struktur", forteller ordføreren.

Verken SV, Senterpartiet og Høyre kunne stille med faste representanter til den planlagte folkevalgtopplæringen som skulle ha foregått i folkebibliotekets lokaler onsdag 6. februar.

Hensikten med kurset er å gi de nye folkevalgte et innblikk i det kommunale systemet, i tillegg til å gi tidligere medlemmer en oppdatering.
side_4_fortsatt_ordfoerer_arnt_frode1
Ordfører Arnt Frode Jensen inviterer innkaller politikerne til "Folkevalgt-opplæring" 25. og 26. september.

Annonser