I henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 11-14 legges kommuneplanens samfunnsdel for Herøy kommune ut på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget finnes på Herøy kommunes hjemmeside eller kan leses her gjennom visualiseringsverktøyet Issuu. 

Innspill sendes til post@heroy-no.kommune.no eller med brevpost til Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy

Frist for innspill: 30.05.2023