Forsinket utsending av anbudspapirer

afj11_01
- Hvis ikke Nordland Fylkeskommune klarer å overholde den nye fristen nå, blir vi nødt til å ta saken opp med samferdselsministeren. Det sier ordfører Arnt Frode Jensen etter at fylkeskommunen ikke klarer å sende ut anbudsgrunnlaget for framtidig ferjedrift innen den tid han har fått opplyst.
Ordfører Arnt Frode Jensen uttalte i går til Herøyfjerdingen at fylkeskommunen tar sikte på at kommunene skal få utspill om anbudsgrunnlaget for nye ferjedrift  for både herøy- og dønnasambandet i løpet av august, altså innen 1. september.   Ikke kommet igang Videre at anbudet på framtidig drift av de to sambandene skal ut 1. oktober.   Hos samferdselsavdelingen i Nordland Fylkeskommune får Herøyfjerdingen opplyst at man på grunn av sykdom ikke har kommet i gang med arbeidet ennå.   - Vi har ikke noen konkrete datoer for når anbudsgrunnlaget blir sendt kommunene til høring eller når anbudet skal gå ut.   Dette står imidlertid øverst på prioriteringslista når lederen for avdelingen kommer tilbake etter sykmeldingen.   Det skal ikke ta så alt for lang tid, får vi opplyst hos Solrun Krane ved fylkeskommunens samferdselsavdeling.   Noen må stå til ansvar Dette er alt annet enn gode nyheter i ørene til ordfører Arnt Frode Jensen. - Nå har Nordland Fylkeskommune allerede fått utsatt fristen for å ferdigstille dette.   Hvis de ikke greier å holde fristen denne gangen heller blir vi nødt til å ta saken opp med samferdselsministeren.   Noen må stå til ansvar for dette. Man kan ikke holde på å leke på denne måten når næringslivet sitter å venter på bedre kommunikasjon.   - Dette er helt håpløst, svarer ordfører Arnt Frode Jensen.   Allerede i 2009 Helgeland Regionråd ba allerede i november 2009 samferdselsministeren gripe inn i anbudsprosessen på disse to ferjesambandene.   Da gjaldt det at statsråden burde gripe inn for å sikre en forsvarlig anbudsprosess for fergesambandene på Helgeland både med hensyn til reell konkurranse og et forsvarlig fergetilbud.  Les mer HER.   Ba om anbudshøring 1. juni Herøy formannskap ba i en enstemmig uttalelse i april om anbudshøring 1. juni. Les mer om det HER  
afj11_01
- Noen må stå til ansvar for dette, sier ordfører Arnt Frode Jensen.

Annonser