Forsinket utbygging

raadhusutbygging1
Utbyggingen av rådhuset i Herøy er omkring en måned forsinket på grunn av en høyspentmast på byggetomta. Før helga ble masta fjernet, og kanskje er det mulig å ta inn igjen noe av den tapte tiden.
Det er entreprenørfirmaet Jan Brattlie AS som har ansvaret for utbygginga av rådhuset i Herøy.

Ja, faktisk bygger selskapet sitt eget bygg, siden Brattlie skal eie bygget i 10 år og leie ut til Herøy kommune. 1020 kvadratmeter skal det bygges ut med.

Forsinket en måned Daglig leder i Jan Brattlie AS Geir Arne Brattlie sier til Herøyfjerdingen at man har en forsinkelse i prosjektet.

- Dette skyldes en høyspentmast, men denne blir flyttet denne uka, sa Brattlie til Herøyfjerdingen denne uka. En måneds forsinkelse kan bety at fristen som NAV har satt for innflytting - 1. april 2009, kan bli tøff å holde.

- Hele det nye bygget skal stå ferdig etter avtalen 1. august 2009. Det som eventuelt kan skje er at NAV ikke kommer inn til den tiltenkte datoen.

Men vi skal stå på helt fram til 1. april og kanskje kan vi klare å komme imål på tilnærmet den fristen som er satt, sier daglig leder Geir Arne Brattlie i Jan Brattlie AS.

Kan ta igjen tapt tid - Han legger til at arbeidet ellers går etter planen og at arbeidet med grunnmuren kan ta til mot slutten av kommende uke.

Grunnen under parkeringsplassen er noe vanskeligere enn ventet, forteller Brattlie videre.

Det betyr at det har vært mer leire og gjørme enn ventet. I tillegg ligger det en del ledninger og rør som ikke finnes på noe kartverk.

Det betyr at Rolf Edvardsen, som sitter i gravemaskinen, støter på uventede problemer.
raadhusutbygging1
Store mengder fyllmasse ligger lagret på sørsiden etter sprengningen på nordsiden av rådhuset.
raadhusutbygging3JPG
Rolf Edvardsen i ferd med å grave ut byggetomta. Rett bak gravemaskinen sto sist uke høyspentmasta som har forsinket arbeidet.
raadhusutbygging2
Helt hit til kamera skal det bygges ut nytt rådhus.

Annonser