Forsinket faktura

faktura
Herøy kommune la 1. januar om til nytt faktura-system og innkjøringen av dette tar litt tid. Derfor blir fakturaen for januar forsinket, selv om Monika Storrø og Linda Paulsen gjør så godt de kan.
Dette gjelder de som har barn i skolefritidsordning, barnehage eller leier kommunale boliger.
 
Det betyr rundt 100 personer.
 
- Vi gikk over til nytt faktura-system 1. januar og det tar naturlig nok litt tid å få alle ting på plass.
 
Blant annet har vi ikke fått på plass avtalegiro, forteller Monika Storrø til Herøyfjerdingen.
 
De som har avtalegiro må derfor betale denne manuelt, er beskjeden fra Herøy kommune.
 
På neste faktura med forfall 20. februar regner man med at dette vil være i orden.
 
 
faktura
Monika Storrø (nærmest) og Linda Paulsen i arbeid med å sende ut fakturaene.

Annonser