Fylkesråd for næring, Arve Knutsen, sier i en pressemelding (20.11.2014) at det er gjort et betydelig arbeid med utvikling  av Peacepainting, og dette fremstår som en unik ide med et globalt perspektiv.

Peacepainting er et innovativt fredsarbeid som hadde sin spede start i Bindal for 7 år siden. Det har vist seg å være et kraftfullt arbeid som har blitt tatt godt imot både nasjonalt og internasjonalt.  Dette har utviklet seg til å bli et Helgelandsinitiativ knyttet spesielt til Herøy og Bindal.

Catrine Gangstø fra Bindal er daglig leder  og Tone Toft bosatt på Brasøy er styremedlem og kunstnerisk ansvarlig  i stiftelsen.

Så langt er åtte land involvert i prosjektet, og ukentlig kommer det forespørsler fra nye som ønsker å få bli en del av konseptet. Sist fra et universitet i Afrika som ønsker partnersamarbeid i Norge.

Peacepainting organiserer intuitive maleverksteder  slik at barn og unge kan uttrykke seg gjennom  et ordløst språk.  Barn og ungdom kommer sammen i grupper og maler. Felles plattform er farger. Konteksten er alltid fred og likeverd mellom folk og nasjoner. Som en del av forretningsmodellen presenteres bildene/maleriene via utstillinger på offentlige steder.

Fylkesråden sier videre at så langt har arbeidet vist at søker har fått en respons som kan være grunnlag for å ta det et steg videre. Dette kan være en basis for å etablere og utvikle et fysisk senter for virksomheten som kan tilby kurs og opphold.

Peacepainting er lansert som et virkemiddel og konsept for Flyktningehjelpen, Røde Kors og FNs hjelpearbeid når det gjelder oppdrag internasjonalt som krever psykososial innsats.

Se også hjemmesiden: www.peacepainting.org

Tekst og foto: Tone Toft