Formannskapsmøtet utsatt

1_formannskapet
31. august skulle etter planen høstens første møte i Herøy formannskap avholdes. Nå blir møtet utsatt til 8. september på grunn av stort frafall blant politikerne. Frafallet skyldes både sykdom og ferieavvikling.
1_formannskapet

Annonser