Saksliste:
PS 24/32 - Tertialrapport per 1. tertial 2024
PS 24/33 - Samlet oversikt over søknader til Næringsfond 2 - 1. halvår 2024
PS 24/34 - Søknad Næringsfond 2 - Sentrum Næringshage
PS 24/35 - Søknad Næringsfond 2 - Stensvold Gård DA
PS 24/36 - Søknad Næringsfond 2 - Salong1
PS 24/37 - Søknad Næringsfond 2 - Chris Viviano v/Christian Thoresen
PS 24/38 - Søknad Næringsfond 2 - Margit Langseth Periferiskribleri
PS 24/39 - Søknad Næringsfond 2 - Picture & Stories
PS 24/40 - Søknad Næringsfond 2 - Larsens Motorservice AS
PS 24/41 - Søknad Næringsfond 2 - Metalltek AS
PS 24/42 - Søknad Næringsfond 2 - Brasøy Handelssamvirke
PS 24/43 - Søknad Næringsfond 2 - Herøy Næringsforening
PS 24/44 - Søknad Næringsfond 2 - Ingrid Kilvær Nilssen
PS 24/45 - Søknad Næringsfond 2 - Trond Olsen Sjøtjenester
PS 24/46 - Søknad Næringsfond 2 - Elisabeth Pedersen
PS 24/47 - Søknad næringsfond- Nordstaulen gård
PS 24/48 - Ungdomsfiske i Herøy 2024
PS 24/49 - Gnr. 5 bnr. 7 - Behandling av klage
PS 24/50 - Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2035
PS 24/51 - Forprosjekt kontorplass helsesykepleier/ombygging barnetrinnet
PS 24/52 - Ny barnehage - finansiering og gjennomføring
PS 24/53 - Områderegulering Danielholmen
PS 24/54 - Temaplan for leve hele livet i Herøy kommune 2024-2028
PS 24/55 - Kulturprisen 2024, unntatt offentlighet (Offl. § 13, jf. Fvl. § 13 1. ledd)
PS 24/56 - Næringspris 2024, unntatt offentlighet (Offl. § 5 3. ledd)
PS 24/57 - Frivillighetsprisen 2024, unntatt offentlighet (Offl. § 26 2. ledd)
PS 24/58 - Unge kunstneres pris 2024, unntatt offentlighet (Offl. § 26 2. ledd 2)
PS 24/59 - Referatsaker

Referatsaker:
RS 24/67 - Godkjenning 3/108 Byggtekniske installasjoner - nyanlegg, Endring av bygg - utvendig tilbygg større enn 50 m²
RS 24/68 - Godkjenning 4/328 Garasje
RS 24/69 - Godkjenning 16/14 Påbygging av eksisterende kai
RS 24/70 - Godkjenning 5/506 Nytt bygg - boligformål
RS 24/71 - Godkjenning - Søknad om igangsettelse - Nytt bygg - boligformål - , Asplundveien
RS 24/72 - Godkjenning 3/15 - Melding om påbygg uten ansvarsrett
RS 24/73 - Godkjenning 1/92 - Søknad om sanitærabonnement
RS 24/74 - Godkjenning 1/92 Fritidsbolig
RS 24/75 - Godkjenning 26/44 Oppføring av naust
RS 24/76 - Gbnr. 1/92 - Søknad om utslippstillatelse
RS 24/77 - 5/506 - Svar på søknad om vann og avløp
RS 24/78 - Søknad om godkjenning av innmarksbeite som spredeareal
RS 24/79 - Søknad om skadefelling av grågås - nytt vedtak
RS 24/80 - Søknad om skadefelling av grågås
RS 24/81 - Søknad om skadefelling av grågås
RS 24/82 - Søknad om skadefelling av grågås.
RS 24/83 - Svar -skjenkebevilling enkelt anledning

Trykk her for å lese alle saksdokumenter på vår hjemmeside.

​Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune.
Trykk her