Tilleggsinformasjon:
Sak vedrørende tilstandsrapport skole og barnehage ettersendes.

Disse sakene utdeles i møtet pga. unntatt offentlighet:
Næringsprisen 2023
Kulturprisen 2023
Unge kunstneres pris 2023
Frivillighetsprisen 2023

Saksliste:
PS 23/31 - Søknader på tilskudd fra Næringsfond 2 (1. halvår 2023) - samlet oversikt
PS 23/32 - B Hanssen Eiendom - Søknad Næringsfond 2
PS 23/33 - Christian Thoresen/Chris Viviano - Søknad Næringsfond 2
PS 23/34 - Frikstad-Olsen Bygg og Betong - Søknad Næringsfond 2
PS 23/35 - Havkanten AS - Søknad Næringsfond 2
PS 23/36 - Herøy Bilterminal AS - Søknad Næringsfond 2
PS 23/37 - Helgelam Reinertsen (ENK) - Søknad Næringsfond 2
PS 23/38 - Kristina Boutique - Søknad Næringsfond 2
PS 23/39 - Metalltek AS - Søknad Næringsfond 2
PS 23/40 - Helgeland Tak og Terrasserens AS v/ Morten Berg - Søknad Næringsfond 2
PS 23/41 - Olsen Godt Planta (ENK) - Søknad Næringsfond 2
PS 23/42 - S. Sjåvik Film og TV - Søknad Næringsfond 2
PS 23/43 - Stensvold Gård DA/Herøy Caravan - Søknad Næringsfond 2
PS 23/44 - Herøy Beiteforening - Søknad Næringsfond 2
PS 23/45 - Søknad om midler fra Herøy beitelag om støtte til reparasjon sauepram
PS 23/46 - Søknad om økonomisk støtte til nettverksarbeid - Herøy næringsforening
PS 23/47 - Kulturbilletter til barn og unge i HALD-kommunene
PS 23/48 - Navnet minnelund - finansiering
PS 23/49 - Skisseprosjekt - Utredning ny barnehage
PS 23/50 - Søknad om midler for å reparere Sveøybrua
PS 23/51 - Økt ressurs til landbrukskontoret i Dønna og Herøy
PS 23/52 - Referatsaker

Referatsaker:
RS 23/65 - Godkjenning 5/692 Byggtekniske installasjoner - nyanlegg
RS 23/66 - Godkjenning 4/193 Endring av bygg - utvendig tilbygg større enn 50 m²
RS 23/67 - Godkjenning 25/15 Søknad om tilbygg på bolig
RS 23/68 - Søknad om skadefelling av grågås
RS 23/69 - Søknad om skadefelling av grågås
RS 23/70 - Svar - Skjenkebevilling - enkeltanledning Herøydagan

Trykk her for å lese alle saksdokumenter på vår hjemmeside.

​Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune.
Trykk her