Tilleggsinformasjon:
Orientering om henvendelse fra NRK angående helsehussaken.
Etter ordinært møte settes møte i valgstyret.

Saksliste:
PS 23/27 - Behandling av klage på vedtak - byggesøknad på gnr 4 bnr 363
PS 23/28 - Årsberetning og regnskap 2022 Herøy kommun
PS 23/29 - Reglement formannskapet Herøy kommune 
PS 23/30 - Referatsaker

Referatsaker:
RS 23/55 - 54/145 - Søknad om endring av tiltak. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
RS 23/56 - 3/122 - Søknad om igangsettingstillatelse tilbygg fritidsbolig 
RS 23/57 - Godkjenning 6/211 Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m²
RS 23/58 - Rapport vedr utførte salgs-, skjenke og tobakkskontroller
RS 23/59 - Skadefelling gås
RS 23/60 - Søknad om skadefelling av grågås
RS 23/61 - Søknad om skadefelling av grågås
RS 23/62 - Søknad om skadefelling av grågås
RS 23/63 - Søknad om skadefelling av grågås
RS 23/64 - Søknad om fritak fra båndtvang

Trykk her for å lese alle saksdokumenter på Herøy kommunes hjemmeside.

​Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
Trykk her