Tilleggsinformasjon:
Etter ordinært møte settes møte i valgstyret.

Saksliste:
PS 23/22 - Kulturmidler 2023
PS 23/23 - Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 for Herøy kommune - 1. gangs behandling
PS 23/24 - Nytt fergeanbud 2026
PS 23/25 - Referatsaker

Referatsaker:
RS 23/42 - Oversendelse av forventningsbrev med kommunenes oppgaver på landbruks- og reindriftsområdet i 2023
RS 23/43 - Godkjenning 6/185 Søknad om utslippstillatelse
RS 23/44 - 4/1/33 - Nytt basseng igangsettingstillatelse IG4
RS 23/45 - 54/109 - Søknad om utslippstillatelse
RS 23/46 - 3/188 - Svar på søknad om vanntilknytting
RS 23/47 - 3/188 - Svar på søknad om utslippstillatelse
RS 23/48 - 5/145 - Ny behandling av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan
RS 23/49 - Tillatelse til montering av stålpiper og ovner
RS 23/50 - Gbnr. 5/177 - Dispensasjon til utlegging av flytebrygge
RS 23/51 - Godkjenning 5/125 Nye balkonger og skifting av vinduer
RS 23/52 - 4/1 - Tillatelse til utlegging av flytekai
RS 23/53 - 25/2 Vedtak om utslippstillatelse
RS 23/54 - Vedtak - mindre reguleringsendring - flytting av kantstopp for buss og forlengelse av fortau

Trykk her for å lese alle saksdokumenter på Herøy kommunes hjemmeside.

​Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
Trykk her